Vaccination inför resa till Sri Lanka

Inför resan kan du behöva skydd mot smittsamma sjukdomar. Vilken vaccination som behövs varierar beroende på vart i lander du ska resa, hur länge du ska vara borta och på vilket sätt du reser. Även personliga skäl vägs in som exempelvis allergier, vissa kroniska sjukdomar, ålder, graviditet och tidigare vaccinationer. En individuell rekommendation får du vid ett besök på en vaccinationsmottagning.

Dessa kan komma att bli aktuella:

  • Polio-, stelkramps- och difterivaccinationerna – dessa bör ses över då de behöver förnyas var 20:e år.
  • Hepatit A (epidemisk gulsot)
  • Hepatit B
  • Turistdiarré – för att undvika tumot detta tas Dukoral, ett koleravaccin
  • Japansk encefalit – vid långvarig långvistelse och/eller vistelse på landsbygden
  • Tuberkulos – vid långvarig vistelse
  • Rabies – vid långvarig vistelse

Konsultera din vaccionationsläkare för rätt vaccinering innan avresa. Kom ihåg att göra detta i god tid då du kan behöva mer än en dos, som måste tas ett visst antal veckor innan den sista dosen.