Sri Lankas historia

Singaleser anlände till Sri Lanka runt 500 år före Kristus., troligen från norra Indien. Buddhismen infördes runt 350 år före Kristus. Ön var sedan uppdelad i otaliga kungariken under de efterföljande århundradena med ett undantag för en period mellan 933 och 1077 då landet var enat under ett styre. Det återgick sedan till att ha 181 monarker. Från 1500-talet kontrollerades delar av kusten av portugiser, hollandärare och britter. Från 1597 till 1658 var en stor del av ön under portugisiskt styre. Det övertogs senare av biretterna och blev en brittisk koloni 1802. Ett flertal uppror mot det brittiska styret ägde rum under 1800-talet.

Sri Lanka deklarerade till slut sinsjälvständighet 1948, men förblev en del av det brittiska kungadömet. Namnet Sri Lanka blev officiellt 1972 – ön hade tidigare gått under namnet Ceylon.

Det Sri Lankesiska inbördeskriget började 1983 och pågick ända fram till 2009. Då besegrade regeringens militära styrkor de tamilska tigrarna och avslutade ett krig som pågått i 26 år.