Colombos historia

Sett till hela Sri Lankas nästan 2500 år av dokumenterad historia, är Colombo nytt i sammanhanget. Beläget i deltat av öns fjärde länga flod, Kelani Ganga, var Colombo länge bosatt av muslimska handelsmän. De etablerade en blomstrande handelsplats under 700-talet, men det var först under början av koloniseringen som Colombo blev stort nationellt. Singalesarna kallade handelsplatsen ”Kolamba”, som portugiserna trodde var ordet för mangoträd. Det är dock mer trolig att kolamba var det singalesiska ordet för hamn.

Kolonialperioden

Den första kolonin i området var belägen 13 kilometer nordöst om Kelaniya, plats för ett känt buddhisttempel som under 1200-talet hade utvecklats till en stor stad. En närliggande koloni, Kotte, var singalernas kungadömes huvudstad från 1300- till 1500-talet. Trots närheten till både Kelaniya och Kotte, förblev Colombo en relativt obetydlig fiske- och handelsstad till dess att portugiserna anlände 1518. Portugiserna byggde ett fort som blev kärnan av det moderna Colombo och 1597 attackerade och förstörde de både Kelaniya och Kotte. Portugiserna hade kontroll över Colombo till 1656, då holländarna erövrade staden. Colombo hade kontroll över staden i nästan 150 år och byggde under denna tid om fortet. 1796 tillföll Colombo britterna, efter att holländarna hade kapitulerat i ett Napoleonkrigen mot Frankrike. Staden gjordes till Ceylons huvudstad, medan en ny väg och järnväg som sammanlänkade Colombo och Kandy byggdes. Under slutet av 1800-talet byggdes en ny hamn som gjorde att Colombo ersatte Galle som öns viktigaste hamnstad.

Självständighet och inbördeskrig

Sri Lanka blev självständigt 1948 och Colombo förblev viktigt och fortsatte att växa – dock inte utan bieffekter. Spänningar mellan singaleser och tamiler exploderade i mitten av 1983 med en tragisk utgång. Under månaden som kom att kallas Black July gick singalesiska upprorsgrupper, uppmuntrade av polisen och armén, berserk genom staden och mördade så många som 2000 oskyldiga tamiler. Händelsen ledde oundvikligen till ett fullskaligt inbördeskrig. Under inbördeskriget attackerades Colombo upprepade gånger av LTTE (även kända som de tamilska tigrarna). Mest uppmärksammat var en stor bilbomb 1996 som dödade nästan 100 människor och gjorde Colombos historiska distrikt än mer till en militariserad spökstad som först nu har återhämtat sig från krigstidens trauman.

Dagens Colombo

Trots sitt mörka förflutna, har stadens ostoppbara kommersiella och kulturella liv fortsatt. Trots alla tidigare problem förblir Colombo en fascinerande blandning av öns singaleser, tamiler, muslimer och expats, som alla bidrar till en unik karaktär olik någon annan plats på Sri Lanka.